Długi Webinar

Webinar o długach jest fragmentem kursu o Saturnie– skupiamy się na tym, czym są długi według energii pieniądza.

Do webinaru dodane jest również zadanie, pomagające uporządkować ten temat, na poziomie energetycznym.